geodezja

Jarosław Waszkiel

Geodeta Drawsko Pomorskie

Jako geodeta pracuję od 24 lat. Od 1999roku prowadzę własną firmę geodezyjną, cieszącą się uznaniem klientów, z którymi współpracowałem.

Moja działalność obejmuje:
wytyczenie obiektów kubaturowych (budynki) / obiektów liniowych (kable, wodociągi, kanalizacja, ciepłociągi, światłowody, gazociągi) / pomiary powykonawcze w/w obiektów / mapy do celów projektowych / wskazania granic działek / podziały nieruchomości / rozgraniczenia nieruchomości / ustalenie linii brzegu rzek i jezior.

Materiał dla zleceniodawcy dostarczam w dowolnej, analogowej bądź cyfrowej formie. Zlecenia przyjmuję głównie z terenu Powiatu Drawskiego.

KONTAKT